19 czerwiec

środa, 19 czerwca 2019 Justyna Szkudlarska Aktualności szkoły

Mały Medyk - zakończenie projektu

Uczniowie klasy 2a zakończyli bardzo owocną, ale też intensywną współpracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczniowie przez cały rok szkolny 2018/2019 systematycznie, raz w miesiącu, brali udział w wykładach prowadzonych przez Młodych Naukowców w wieku 6-12 lat oraz wykładowców z Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu w Poznaniu.

Uczniowie z dużym zaciekawieniem słuchali prelekcji dotyczących min. medycyny nuklearnej - jak znaleźć i pokonać raka, o homeopatii, o pasji czyli o chomikach czy o podobieństwach i różnicach między ludźmi. Po każdym wykładzie uczniowie mogli zadawać pytania na interesujące ich tematy. Wspólna dyskusja pozwalała na poszerzanie dotychczasowych wiadomości, a także na aktywny udział w spotkaniu. Do realizacji projektu zostali włączeni także rodzice, którzy mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Podczas realizacji projektu Mały Medyk, nasza szkołę odwiedzili ważni goście. Odwiedziła nas Pani dr n. med. Kamili Stawczyk-Eder, z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych. Rozmawiała z uczniami o ich pasjach i zainteresowaniach, które w przyszłości mogą zachęcić ich do badań naukowych. Jednak głównym celem spotkania było przedstawienie prezentacji na temat „Jak zostać naukowcem?”. Uczniowie zastanawiali się, jakie cechy powinien „posiadać” dobry naukowiec i jak skonstruować projekt badawczy. Było to bardzo cenne spotkanie, które pozwoliło na usystematyzowanie swojej wiedzy przed przystąpieniem do projektu badawczego.

Do szkoły przyjechali także ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w pogotowiu ratunkowym. Przeprowadzili z uczniami szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie nauczyli się jak prawidłowo należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz jak wykonać resuscytację. Dzięki odpowiedniej ilości sprzętu medycznego, każdy uczeń mógł samodzielnie wykonać resuscytację, zarówno u osoby dorosłej jak i noworodka. Uczniowie pracowali w grupach, ale także indywidualnie na osobnym sprzęcie przy boku jednego ratownika medycznego. Tak zindywidualizowana praca dała możliwość uczniom na zminimalizowanie popełnienia błędu. Uczniowie opatrywali także rany „poszkodowanym” i drobne stłuczenia.

Warunkiem uczestnictwa w programie było przygotowanie własnego projektu badawczego i przedstawienie go opiekunowi. Każdy projekt brał udział w konkursie.

Klasą 2a przygotowała projekt badawczy, w którym dzieci podzielone na zespoły prowadziły doświadczenia dotyczące zależności między zmysłami wzroku, smaku i węchu. Okazało się, że woda po dodaniu barwnika „przybrała” kolor zielony a pachniała pomarańczą. Podczas prowadzenie wspólnych badań, uczniowie postawili sobie tezę badawczą, a na końcu swoje wnioski.

30 maja br. klasa 2a zaprosiła panią dr n. med. Kamilę Stawczyk-Eder, panią wicedyrektor - Lidię Grzeszczyk, a także swoich kolegów i koleżanki z klasy 2c wraz z wychowawczynią na zaprezentowanie efektów swojej pracy i wyniki projektu badawczego „Narządy zmysłów i ich wykorzystanie w analizie sensorycznej przygotowanych napojów”.

10 czerwca br. uczniowie klasy 2a uczestniczyli w ostatnim zjeździe, podczas którego zostały wręczone nagrody, dyplomy oraz indeksy.

Zajęcia w ramach "Polskiej Akademii Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu" są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opierają się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów. Cieszymy się, że to właśnie nasi uczniowie mieli okazję w nim uczestniczyć i godnie reprezentować swoją szkołę.