02 lipiec

poniedziałek, 02 lipca 2018 Anna Małłek Aktualności szkoły

My też tworzymy historię

My też tworzymy historię to tytuł projektu, który powstał w ramach współpracy Gymnasium Isernhagen i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Zgodnie z jego założeniami w dniach 5 – 9 czerwca uczniowie naszej szkoły gościli grupę 19 gimnazjalistów z Isernhagen.

Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom, jak bogata jest prawie dwudziestoletnia historia partnerstwa gmin Suchy Las i Isernhagen oraz współpraca szkół, rozpoczęta w 2003 roku wspólnym projektem programu Comenius, a umocniona podpisaną osiem lat temu umową. Historię tę mogli poznać dzięki wydanej z okazji dziesięciolecia partnerstwa Kronice współpracy między gminami Suchy Las i Isernhagen 1999 – 2009, zawierającej zbiór artykułów i dokumentów, mówiących o wydarzeniach, składający się na pierwsze dziesięć lat kontaktów obu gmin. Poznanie historii współpracy pozwoliło im zrozumieć, że partnerstwo naszych gmin to nie tylko dokumenty i oficjalne wizyty, ale przede wszystkim szczera przyjaźń między młodymi ludźmi, wspólne działania szkół, klubów i stowarzyszeń. Znaczącą część Kroniki stanowią informacje o spotkaniach, organizowanych przez szkoły lub o letnich i zimowych formach wypoczynku młodzieży z Suchego Lasu i Isernhagen. Ta właśnie część stała się inspiracją dla uczniów, którzy w polsko-niemieckich parach stworzyli obrazy, wyrażające ich emocje, związane z partnerstwem i współpracą mieszkańców obu gmin. Poszczególne prace utworzyły wielobarwne dzieło, które prezentowane jest w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. W przyszłym roku zostanie zabrane do Gymnasium Isernhagen, gdzie stanowić będzie wprowadzenie do obchodów dwudziestolecia partnerstwa Suchego Lasu i Isernhagen.

Poza wspólnymi zajęciami w szkole uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do Torunia, gdzie podążali śladami Mikołaja Kopernika. Tak bogaty program spotkania był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i wsparciu ze strony Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy.

Ta wymiana uczniów stanowi kolejny element edukacji młodych ludzi, integrujący ich i uczący wspólnej pracy, tolerancji, wzajemnego zrozumienia, jednocześnie tworzący nowy fragment historii partnerstwa gmin Suchy Las i Isernhagen. Następne spotkanie za rok w Gymnasium Isernhagen.