23 listopad

piątek, 23 listopada 2018 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Aktualności szkoły

Opowiem ci o przeszłości

Od początku listopada uczniowie edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt edukacyjny „Opowiem Ci o przeszłości”.

Głównym założeniem tego projektu jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. W odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, niezbędnym elementem w ich rozwoju jest przynależność do miejsca, poznanie swojej ojczyzny, jej dziejów i kultury.

Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów dotyczącą odzyskania niepodległości przez Polskę. W szczególności rozwijają wiedzę o kulturze i dziejach własnego narodu, kształtują postawę szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, a także kształtują umiejętności pracy w grupach i integrację międzyklasową.

09 listopada 2018 r. odbył się uroczysty apel w szkole przy ulicy Konwaliowej. Uczniowie wszystkich klas wspólnie świętowali „Dzień Dla Niepodległości” oraz przyłączyli się do apelu pani Minister Edukacji Narodowej w biciu rekordu Guinnessa „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 uczniowie odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego, a także wysłuchali pieśni patriotycznych śpiewanych przez uczniów klas trzecich.

W ramach realizacji projektu, uczniowie odwiedzają również Bibliotekę Publiczną w Suchym Lesie i biorą udział w lekcjach bibliotecznych dotyczących odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Podsumowaniem projektu jest wyjazd uczniów do Bramy Poznania i udział w warsztatach „Opowiem Ci o przeszłości”.