22 czerwiec

piątek, 22 czerwca 2018 Aleksandra Wojciechowska kl. II E Aktualności szkoły

Partnerstwo szkół

Dnia 15 czerwca 2018 roku, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisany został oficjalny dokument o współpracy partnerskiej Gminy Suchy Las z podhalańską Gminą Ząb.

W uroczystości, która miała miejsce w Sali Patrona, oprócz wójta Gminy Suchy Las – Grzegorza Wojtery – i wójta gminy Poronin – Bronisława Stocha oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie – Pana Piotr Malinowskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie – Pana Jarosława Krajewskiego udział wzięli przedstawiciele partnerskich gmin z Isernhagen (Niemcy) i Hniwania (Ukraina). W wydarzeniu uczestniczyli także radni Gminy Suchy Las oraz inni reprezentanci gmin, w tym przedstawiciele młodzieży obydwu szkół.

Spotkanie rozpoczął występ uczniów szkoły w Zębie, którzy zaprezentowali przyśpiewki i tańce ludowe z Podhala. Później kolejno głos zabrali – dyrektor sucholeskiej placówki oraz dyrektor szkoły w Zębie, a następnie wójtowie gmin. W dalszej kolejności odczytano treść dokumentu, który po chwili został uroczyście podpisany przez Dyrektorów. Po wymianie drobnych upominków między przedstawicielami władz lokalnych wygłoszone zostały podziękowania. Uroczystość uświetnił występ uczennicy szkoły w Suchym Lesie, która zagrała na skrzypcach utwór „Wiosna”.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy przedstawiciele udali się na teren zielony w pobliżu budynku Gminy, gdzie na pamiątkę tej uroczystości posadzone zostało drzewo – buk.

Delegacje z gmin partnerskich wzięły także udział w późniejszych obchodach Dni Gminy Suchy Las oraz w wielu wydarzeniach towarzyszących.

Mamy nadzieję, że piątkowe spotkanie zaowocuje długoletnią i udaną współpracą, a obie gminy zrealizują razem jeszcze wiele projektów.