29 sierpień

środa, 29 sierpnia 2018 Anna Małłek Aktualności szkoły

Pożegnanie z Erasmus'em

Niebawem zakończy się trzyletni projekt programu Erasmus+, realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, a od września 2017 r. po zmianie nazwy – w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Tytuł projektu Small business in European regions – step by step zachęcił wielu uczniów. Zaplanowane w nim działania wprowadzały w tajniki ekonomii, uczyły przedsiębiorczości i stymulowały do poszukiwania nowych rozwiązań. W ciągu trzech lat gimnazjaliści uczestniczyli w sześciu międzynarodowych spotkaniach, organizowanych w czterech szkołach partnerskich. Program tych spotkań odzwierciedlał założenia projektu, którego głównym celem było wyposażenie nastolatków w wiedzę i umiejętności ogromnie przydatne w dorosłym życiu. Łącznie na wszystkie spotkania do szkół partnerskich wyjechało 40 uczniów – o 10 więcej niż zakładał projekt. Było to możliwe dzięki wysokiemu budżetowi – 48 700,00 euro.

Ostatnie spotkanie zaplanowano we włoskiej szkole partnerskiej na Sycylii w Noto, słynącym z przepięknej architektury barokowej i organizowanego co roku w połowie maja święta kwiatów o nazwie Infiorata. Ośmioro uczniów pod opieką nauczycielek języka angielskiego – Marii Heizer i Anny Wróbel – wylądowało w Katanii 13 maja 2018 r., a stamtąd busem dotarło do Noto. Przez kolejnych sześć dni byli gośćmi włoskich rodzin, a w miejscowej szkole pracowali w międzynarodowych grupach, poszerzając swą wiedzę na temat elementów kampanii reklamowej i doskonaląc umiejętności językowe. Ponadto mogli wykazać się sztuką prezentacji zarówno podczas zajęć, jak i konferencji, zorganizowanej przez włoską szkołę. Ważnym zadaniem dla uczestników spotkania było nakręcenie krótkiego filmu, promującego projekt i stanowiącego jego podsumowanie. W programie spotkania znalazł się też czas na wycieczkę do Katanii i plażę w pobliskim Lido di Noto. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na www.europupils-in-business.eu

Wydarzeniami kończącymi projekt będą wydanie i rozpowszechnienie przewodnika po biznesie Starting a small business in European regions, a także ewaluacja projektu i sprawozdania. Tym ostatnim zagadnieniom poświęcona była pięciodniowa konferencja nauczycieli ze szkół partnerskich, która odbyła się w dniach 31 maja – 4 czerwca br. w Warszawie. Naszą szkołę reprezentowały nauczycielki Maria Heizer i Anna Małłek, która jako koordynator projektu jest odpowiedzalna za raport końcowy. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż kończący się projekt był wyjątkowo udany, przyniósł wiele korzyści uczniom, a nauczycielom – wiele zadowolenia. Poczyniono też pewne przygotowania do następnego projektu, którego pisanie rozpocznie się jesienią 2018 r.

22 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestnicy ostatnich dwóch międzynarodowych spotkań otrzymali 16 certyfikatów Europass-Mobility, potwierdzających zdobyte przez nich umiejętności i kompetencje. W poprzednich latach wstawiono 24 certyfikaty. Rekordzistką jest uczennica, która podczas trwania projektu zdobyła aż trzy. Dokumenty te mogą okazać się przydatne w toku dalszej edukacji lub karierze zawodowej.