25 czerwiec

wtorek, 25 czerwca 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie (klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) w roku szkolnym 2019/2020 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie są dostosowane do wymogu wieloletniości, tzn. możliwości ich używania przez uczniów danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.

Zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej dokonuje szkoła z dotacji celowej MEN.

We wrześniu 2019 r. szkoła nieodpłatnie:

  • wypożyczy uczniom podręczniki na czas roku szkolnego z biblioteki szkolnej, oraz
  • przekaże uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu jego zakupu.

MEN zapewnia uczniom darmowe podręczniki tylko do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W związku z tym podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie:

Klasa I SP – Religia

Podręcznik „JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-11-01/10-PO-1/11
Ćwiczenia „JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA” Karty pracy

Klasa II SP – Religia

Podręcznik „KOCHAMY PANA JEZUSA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-12-01/10-PO-1/12
Ćwiczenia „KOCHAMY PANA JEZUSA” Karty pracy

Klasa III SP – Religia

Podręcznik „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-13-01/10-PO-1/13
Ćwiczenia „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA” Karty pracy

Klasa IV SP - Religia

Podręcznik „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-21-01/10-PO-1/11

Klasa V SP - Religia

Podręcznik „WIERZĘ W BOGA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-22-01/10-PO-1/12

Klasa VI SP - Religia

Podręcznik „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-PO-1/11

Klasa VII SP - Religia

Podręcznik „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

Klasa VIII SP - Religia

Podręcznik „ABY NIE USTAĆ W DRODZE”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12