26 czerwiec

piątek, 26 czerwca 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2020/2021 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie są dostosowane do wymogu wieloletniości, tzn. możliwości ich używania przez uczniów danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.

Zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej dokonuje szkoła z dotacji celowej MEN.

We wrześniu 2020 r. szkoła nieodpłatnie:

  • wypożyczy uczniom podręczniki na czas roku szkolnego z biblioteki szkolnej, oraz
  • przekaże uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu jego zakupu.

MEN zapewnia uczniom darmowe podręczniki tylko do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W związku z tym podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie:

Klasa I SP – Religia – Podręcznik „PAN BÓG JEST NASZYM OJCEM” - część I, II
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik, ks. Paweł Płaczek
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-PO-1/20

Klasa II SP – Religia – Podręcznik „KOCHAMY PANA JEZUSA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-12-01/10-PO-1/12
Ćwiczenia „KOCHAMY PANA JEZUSA” Karty pracy

Klasa III SP – Religia – Podręcznik „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-13-01/10-PO-1/13
Ćwiczenia „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA” Karty pracy

Klasa IV SP - Religia –Podręcznik „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-21-01/10-PO-1/11

Klasa V SP - Religia –Podręcznik „BÓG SZUKA CZŁOWIEKA” – część I, II
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-21-01/18-PO-2/20

Klasa VI SP - Religia –Podręcznik „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-PO-1/11

Klasa VII SP - Religia –Podręcznik „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

Klasa VIII SP - Religia –Podręcznik „ABY NIE USTAĆ W DRODZE”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12