21 czerwiec

piątek, 21 czerwca 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Postępowanie uzupełniające do oddziału dwujęzycznego klasy VII

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie wraz z kserokopią świadectwa promocyjnego do klasy VII – do 03.07.2019 r.
  2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych - 04.07.2019 r., godz. 9.00.
  3. W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów i zakwalifikowaniu kandydata do oddziału dwujęzycznego, potwierdzenie woli podjęcia nauki w oddziale dwujęzycznym poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej w dniu 05.07.2019 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego - 08.07.2019 r. godz. 15.00.