02 luty

piątek, 02 lutego 2024 Ewa Trydeńska Aktualności szkoły

Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została objęta dofinansowaniem umożliwiającym realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (82,52%) oraz ze środków budżetu państwa (17,48%). Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 83865,85 PLN (69206,1 PLN ze środków UE i 14659,75 PLN ze środków budżetu państwa).

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, uczestnikami projektu mogą zostać jedynie uczniowie/uczennice placówek edukacyjnych znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach. Za takich uczestników mogą zostać uznane osoby, w przypadku których dostęp do uczestnictwa w programie jest utrudniony bądź ograniczony z następujących powodów: problemy zdrowotne, niepełnosprawność, trudności edukacyjne, przeszkody natury ekonomicznej, różnice kulturowe, przeszkody społeczne, przeszkody natury geograficznej.
Szczegółowy opis wymienionych czynników znajduje się na stronie internetowej projektu w opisie grupy docelowej: https://www.frse.org.pl/fers-edukacja-szkolna oraz w regulaminie rekrutacji do projektu.

We współpracy ze szkołami partnerskimi z Grecji i Włoch będziemy realizować nasz projekt zatytułowany „Old forgotten skills - my hobby, my job, my lifestyle” (nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128173).
Celem projektu (tytuł w wersji polskiej: „Stare, zapomniane umiejętności - moje hobby, moja praca, mój styl życia”) jest zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na zawody, które powoli zanikają lub stają się po prostu hobby, jak na przykład garncarstwo, pszczelarstwo czy wikliniarstwo. Rzemiosła te, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowią istotną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Udział w projekcie pomoże uczniom poszerzyć horyzonty i świadomość kulturową, a także rozwinąć kompetencje społeczne i umiejętności językowe, ponieważ pracując w grupach międzynarodowych, będą komunikować się w języku angielskim.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 6-8. Zainteresowane osoby prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), a następnie przekazanie go do koordynatora projektu, pani Ewy Trydeńskiej, do 7 lutego 2024.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - klauzule informacyjne - przetwarzanie danych osobowych