09 czerwiec

sobota, 09 czerwca 2018 Maria Heizer Aktualności szkoły

Test z języka angielskiego do klas dwujęzycznych

Dnia 9 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Poziomkowej 11 w Suchym Lesie, odbędzie się test predyspozycji z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Test będzie trwał 90 minut i zawierać będzie między innymi zadania na na słowotwórstwo w języku polskim i angielskim. Instrukcje do wszystkich części testu podane będą w języku polskim.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

Przykładowy test sprawdzający do pobrania.