31 styczeń

piątek, 31 stycznia 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Uprzejmie zachęcamy Rodziców uczniów klas ósmych do zapoznania się z treścią zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod poniższym linkiem:

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021