13 listopad

poniedziałek, 13 listopada 2017 Gabriela Anglart kl. IIID, Małgorzata Bundyra-Warańska, Magdalena Borucka, Justyna Rudomina, Maria Krasnosielska Aktualności szkoły

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Polsko! Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia!

Dnia 10.11.2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

O godzinie ósmej rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez panie Justynę Rudominę i Magdalenę Borucką. Zaprezentowany uczniom spektakl łączył w sobie historię, teatr, poezję oraz muzykę. Innowacyjnym chwytem okazało się przedstawienie na scenie dwóch planów czasowych: współczesnego i Polski rozbiorowej. Przy pierwszym stoliku symbolizującym przeszłość zasiedli ci, którzy w czasach rozbiorów walczyli z wynarodowieniem Polaków: ksiądz, nauczyciel, rodzic. Przy drugim stoliku rozmawiali o niepodległości współczesna babcia oraz dwoje nastolatków. Oprócz nich na scenie usłyszeliśmy m.in. przemówienie Piłsudskiego, skargę upersonifikowanej Polski, przysięgę żołnierzy. Z refleksyjnego nastroju co chwilę wyrywał nas krzyk gazeciarza, który obwieszczał najświeższe wiadomości z frontu walki o niepodległość.

Występującymi aktorami byli zarówno gimnazjaliści , jak i czwartoklasiści. Należy podkreślić obecność na scenie zwłaszcza tych ostatnich, gdyż był to ich debiut na naszej szkolnej scenie. Debiut bardzo udany. Recytatorki spisały się na medal, a chłopcy, którzy wcielili się w rolę sępów uosabiających zaborców, oddali świetnie charakter oprawców Polski. Inscenizację wzbogaciły dodatkowo pieśni patriotyczne. Przygotowane wydruki tekstów pozwoliły całej szkole dołączyć się do śpiewu.

Po występie głos zabrał pan dyrektor. Przypomniał nam, iż musimy dbać o nasz kraj, kultywując tradycje. Po akademii pełni refleksji rozeszliśmy się na lekcje.

Dnia 11.11 w kościele w Suchym Lesie odbyła się uroczysta msza, upamiętniająca odzyskanie niepodległości. Uczniowie z naszej szkoły brali w niej czynny udział, m.in. wystąpili w poczcie sztandarowym.