31 październik

czwartek, 31 października 2019 Anna Małłek Aktualności szkoły

Szkoła demokracji

Wraz z nowym rokiem szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie rozpoczyna realizację projektu "A school of democracy – we know our rights and duties" w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Środki na ten projekt – 35 298,00 euro – zapewnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jest to już piąty tego typu projekt. Pierwszy rozpoczął się w 2004 roku i od tego czasu nieprzerwanie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach, pracują w grupach z rówieśnikami ze szkół partnerskich, doskonalą umiejętności z zakresu języka angielskiego i nowych technologii, poszerzają wiedzę w wielu dziedzinach, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Nowe doświadczenia sprawiają, że stają się dojrzalsi w sposobie myślenia i działania, potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności podczas rozwiązywania zadań w trakcie projektu. Tym razem projekt będzie trwał dwa lata, a funkcję koordynatora będzie pełnić nasza szkoła. Partnerami w tym projekcie są szkoły z Chorwacji, Portugalii i Włoch. Zdobycie nowych umiejętności z różnych obszarów edukacji będą potwierdzały certyfikaty Europass.

Jednym z celów projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania życiem społecznym i politycznym w ich lokalnym środowisku. Poprzez obserwacje i wnioski, a także wyznaczone w projekcie działania, będą rozwijać świadomość polityczną i rozumieć prawa, funkcjonujące w demokratycznym społeczeństwie, aby w przyszłości mogli stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami.

Projekt programu Erasmus+ to także okazja do poznania nowych ludzi i miejsc, nowych przyjaciół i kultur. Udział w projekcie to wielka edukacyjna przygoda. Pierwsze spotkanie odbędzie się w szkole chorwackiej.

 

Koordynator projektu
       Anna Małłek