21 czerwiec

piątek, 21 czerwca 2019 Małgorzata Bundyra Warańska Aktualności szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Upały, gorąco, tropikalna pogoda, skwar - to te słowa przewijały się ostatnio nader często nie tylko w murach naszej szkoły. W rzeczy samej wysokie temperatury od dłuższego już czasu przypominały wszystkim o nadchodzących – mimo skwaru – szybkimi krokami wakacjach.

19 czerwca 2019 r. powitaliśmy zatem wyjątkowo radośnie i choć termometry zwiastowały już o godz. 8.00 kolejny dzień upału – uczniowie chętnie przybyli do szkoły po to, aby pożegnać rok szkolny i powitać wakacje.

Punktualnie o ósmej rano uczniowie klas I, II i III oraz IV i V zebrali się w budynkach przy ulicach Konwaliowej i Poziomkowej, gdzie z rąk Wychowawców odebrali świadectwa, które nader często zdobił czerwony pasek – oznaka nie tylko bardzo dobrych wyników w nauce ale też uzasadniony przedmiot dumy.

O godzinie 9.00 atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca, gdyż w auli szkoły w budynku przy ul. Poziomkowej zebrali się trzecioklasiści oraz ósmoklasiści, żegnający w tym dniu szkołę.

Pan Dyrektor Krajewski powitał serdecznie i gorąco (dosłownie i w przenośni) wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców, absolwentów, a także gości, wśród których byli m.in. zastępca wójta gminy Suchy Las pan Marcin Buliński, przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las pani Anna Ankiewicz czy dyrektor GOS pani Katarzyna Kustoń.

Po wprowadzeniu sztandaru przez uczniów oraz symbolicznym przekazaniu go młodszym kolegom i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły. Żegnał wyjątkowych absolwentów – zarówno ostatnich trzecioklasistów – kończących gimnazjum – jak i pierwszych ósmoklasistów, kończących szkołę podstawową po reformie edukacji.

Dyrektor mówił, jak trudny to był rok, jak dużo oddziałów pomieściło się w murach naszej szkoły, jak wiele wysiłku uczniowie musieli włożyć w naukę – ale trud się opłacił. Dziś możemy chwalić się swoimi sukcesami, a jest czym.

Każdego roku nasza szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów końcowych, jednak te zaskoczyły z pewnością wielu.

Wyniki gimnazjalistów przedstawiają się następująco:

 

Wynik Szkoły

Wynik Gminy Suchy Las

Wynik Powiatu

Wynik Województwa

Wynik Gminy Poznań

J. angielski - poziom podstawowy

90,14

88,24

73,87

66,36

79,71

J.angielski – poziom rozszerzony

80,57

77,55

58,26

51,06

63,82

Historia i wos

69,46

69,15

62,11

58,03

65,58

J.polski

71,42

70,67

64,17

61,23

67,53

Matematyka

59,03

56,57

45,34

41,33

49,97

Przedmioty przyrodnicze

63,98

63,24

52,33

49,00

56,49

Dodać należy, że takie wyniki dają Gminie Suchy Las I miejsce w województwie z: języka angielskiego, historii i wos-u, matematyki i przedmiotów przyrodniczych a II miejsce w województwie z języka polskiego.

Wyniki naszych absolwentów są lepsze od wyników absolwentów z województwa wielkopolskiego z j. angielskiego w poziomie podstawowym o 23,78 p.p.; z j. angielskiego w poziomie rozszerzonym o 29,51 p.p.; z historii i wos o 11,43 p.p.; z j.polskiego o 10,19 p.p., z matematyki o 17,7 p.p., natomiast z przedmiotów przyrodniczych o 14,98 p.p.

Wyniki ósmoklasistów przedstawiają się następująco:

 

Wynik Szkoły

Wynik Gminy Suchy Las

Wynik Powiatu

Wynik Województwa

Wynik Gminy Poznań

J. polski

71,32

70,11

64,09

61,04

65,91

Matematyka

56,03

53,39

48,07

43,07

52,59

J.angielski

79,76

73,64

64,96

56,28

69,49

J.niemiecki

97,00

91,00

42,17

37,37

53,79

Ósmoklasiści również zdobyli podium i Gmina Suchy Las zajęła w województwie I miejsce z języka angielskiego, II miejsce z matematyki i języka niemieckiego, a III miejsce z języka polskiego.

Dyrektor Krajewski składał wiele gratulacji i podziękowań za tak spektakularny sukces. Skierowane one były przede wszystkim do Uczniów, którzy cały rok pracowali sumiennie i ambitnie. Nie zapomniał podziękować Rodzicom, którzy przede wszystkim wspomagają swoje dzieci oraz nauczycielom, bez których ciężkiej i żmudnej pracy z pewnością wyniki nie byłyby tak imponujące.

Pan Krajewski na koniec swego przemówienia zwrócił się do uczniów, którzy kończą dziś szkołę, aby całe życie pamiętali o tym, co najważniejsze – o sprawach niewymiernych, których nie policzy się, nie zmierzy ani w punktach, ani procentowo – o tym, jakimi są ludźmi. Przywołał słowa kardynała Wyszyńskiego: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem – trzeba być człowiekiem” Prosił, aby zawsze na ich drodze właśnie człowieczeństwo było sprawą nadrzędną i sensem życia. Zakończył natomiast słowami Patrona szkoły św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali”.

Następnie każdy uczeń, kończący szkołę, osobiście z rąk Dyrektora otrzymał świadectwo.

Po wręczeniu świadectw przyszedł czas na podziękowania Rodzicom. Piękne kwiaty otrzymali ci, których dzieci kończyły szkołę z wyróżnieniem, a także ci, którzy wyjątkowo angażowali się w sprawy szkolne i klasowe.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Dyrektora laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkół Gimnazjalnych.

Nagrody otrzymali:

KORNELIA BALICKA - WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

MAJA BIAŁOWĄS - WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

JAN KOLWICZ - WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

PIOTR SKUBIS - WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

ŁUKASZ WOLNY - WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

ZOFIA SCHOENNETT - WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Po nagrodach dla laureatów konkursów przyszedł czas na najważniejsze trofeum, mianowicie

MEDAL NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA.

Atmosfera w auli szkoły w momencie oczekiwania sięgnęła zenitu, ponieważ w tym roku Dyrektor wręczył aż dwa takie odznaczenia.

NAJLEPSZYM ABSOLWENTEM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE została ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

Natomiast NAJLEPSZYM ABSOLWENTEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE została TATIANA SOBUSIAK.

Ogromne oklaski kolegów świadczyły tylko o tym, jak wiele obie Dziewczyny musiały pracować, aby otrzymać to największe uznanie i pochwalić się najlepszą średnią na świadectwie w szkole.

Następnie głos zabrał zastępca wójta gminy, który wręczył nagrody, mające oprócz symbolicznego uznania także wymiar finansowy.

Po złożeniu gratulacji NAGRODY WÓJTA otrzymali uczniowie wybitni, a byli to z klas gimnazjalnych :

ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

ZOFIA CERKASKA

MAJA BIAŁOWĄS

oraz z klas ósmych:

TATIANA SOBUSIAK

MARIA HAMROL

JULIA KOŁDUNEK

Nagroda zwana „samorządową” przyznawana wyjątkowemu działaczowi szkolnemu, powędrowała w tym roku do JANA LUBKI.

Pani Anna Ankiewicz – przewodnicząca Rady Gminy wręczyła natomiast za działalność na rzecz szkoły nagrody dwóm dziewczynkom:

MARICE TURBIASZ i

ALEKSANDRZE MŁODZIEJOWSKIEJ

 

Kolejny raz głos zabrał Dyrektor szkoły, który wręczył nagrodę za napisanie najlepszych prac w ramach Projektu Auschwitz, w związku z którym najstarsi uczniowie naszej szkoły zwiedzali obóz Auschwitz-Birkenau. Nagrodę odebrali: MAJA BIAŁOWĄS, MAKSYMILIAN RYDER, ALEKSANDRA MŁODZIEJOWSKA. Nagrodą była wyjątkowa książka – autorstwa samego Władysława Bartoszewskiego pt. „Mój Auschwitz” – z własnoręcznym autografem autora, pozyskanym kilka lat temu przez Radę Rodziców.

Następnie głos zabrała pan Mikołaj Majchrzak – przewodniczący Rady Rodziców, który gratulował uczniom fantastycznych wyników egzaminów. Życzył także samych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Samorząd Uczniowski wręczył ZŁOTE JAŚKI – szczególne nagrody, gdyż wybierane w drodze głosowania przez uczniów.

Najlepszym Nauczycielem został Pan GRZEGORZ HUSZAŁ, Najlepszymi Uczniami KORNELIA BALICKA (klasy gimnazjalne) oraz BENJAMIN MARZĘCKI (klasy ósme), a Najlepszym Pracownikiem Szkoły Pan ADAM ŚRON.

Po wręczeniu tych wyjątkowych nagród głos zabrał ponownie Dyrektor Krajewski. Raz jeszcze dziękował Rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy szczególnie działali na rzecz szkoły. Pan Majchrzak, wieloletni przewodniczący Rady Rodziców, kończący współpracę ze szkołą, w ramach podziękowań otrzymał z rąk Dyrektora statuetkę PRZYJACIELA SZKOŁY.

Na koniec uroczystości absolwenci złożyli ślubowanie.

Po wręczeniu licznych nagród i wygłoszeniu wszystkich podziękowań, nastąpiła krótka część artystyczna, w której Pola Nadstazik w imieniu młodszych klas pożegnała swych kolegów. Kilka słów w ramach podziękowania wygłosił także Jan Lubka, a Marta Heldt piękną piosenką żegnała całą społeczność szkolną.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i odprowadzeniu sztandaru – kiedy emocje już opadły, absolwenci uświadomili sobie, że oto coś się skończyło… Kilka lat spędzonych w murach tej szkoły właśnie staje się wspomnieniem. Jak każdego roku – nie zabrakło uścisków, zapewnień o przyjaźni, słów pożegnań i łez.

Kończy się pewien etap edukacji, kończy się kolejny rok szkolny, kończy się blisko 20 lat istnienia gimnazjów – coś jednak musi się zakończyć, aby coś mogło się rozpocząć. Co nas czeka w przyszłości? „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń …