12 listopad

wtorek, 12 listopada 2019 s. Monika Mendel Aktualności szkoły

Wsparcie dla misji

W październiku Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę opatrunków i szczoteczek dla Fundacji Redemptoris Missio, która wyśle je do Afryki.

Klucze i znaczki pocztowe, które zebraliśmy zostaną dostarczone do księży werbistów w Chludowie i również posłużą pomocą biednym krajom Afryki.

Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla misji bardzo dziękujemy !!!