21 czerwiec

wtorek, 21 czerwca 2022 Ewa Trydeńska Aktualności szkoły

Wymiana listów z uczniami z USA                                                                          

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego klasa 7a nawiązała kontakt korespondencyjny z rówieśnikami z Etiwanda Middle School z Kalifornii. Uczniowie napisali listy, w których opowiedzieli o sobie, swojej szkole i zainteresowaniach. Zawarli w nich także pytania: o rodzeństwo, hobby, zwierzątka domowe czy ulubione przedmioty szkolne. Po niecałych dwóch miesiącach otrzymali odpowiedzi. Wszystkie listy pisane były odręcznie, każdy umieszczony w oddzielnej kopercie i zaadresowany. Ich czytaniu towarzyszyło dużo emocji. Młodzież czekała na nie z niecierpliwością, a czekanie bardzo się dłużyło. Listy wysyłane tradycyjną drogą pocztową, nie bez powodu nazywaną po angielsku „pocztą ślimaczą” („snail mail”), to nie to samo, co e-mail czy wiadomość SMS. 

Dzięki takiej korespondencji nasi uczniowie nie tylko dowiedzieli się co nieco na temat życia i nauki w Kalifornii, ale także ćwiczyli pisanie listu w języku angielskim, jako formy wypowiedzi testowanej podczas egzaminu ósmoklasisty.