23 czerwiec

sobota, 23 czerwca 2018 Małgorzata Bundyra-Warańska Aktualności szkoły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Na dzień 22 czerwca 2018 r. uczniowie czekali już od dawna. To właśnie wtedy rozpoczęły się upragnione wakacje – czas odpoczynku po ogromnym wysiłku, jakim jest codzienne wstawanie do szkoły, sprawdziany, kartkówki…

Punktualnie o ósmej rano w auli szkoły przy ul. Poziomkowej 11 zgromadzili się uczniowie klas IV, VII szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. Dyrektor Jarosław Krajewski powitał serdecznie wszystkich obecnych. Pochwalił za trud klasy IV, a VII określił, jako najgrzeczniejsze w szkole. Nie zapomniał podziękować Rodzicom, którym, jak sam określił, przecież najbardziej zależy na dobru ich pociech.

Następnie Dyrektor wręczył nagrodę Blance Idzikowskiej z kl. IV c za zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie.

Natomiast przewodniczący Rady Rodziców pan Mikołaj Majchrzak podziękował za całoroczną współpracę Samorządowi Uczniowskiemu na czele z Panią Ewą Trydeńską – opiekunką samorządu. Samorządowcy w składzie: Oliwia Żurczak, Marika Turbiasz, Iwo Teszner, Jan Lubka, Stanisław Mazurkiewicz, Borys Zybała i Maksymilian Wódkiewicz – za efektywną pracę otrzymali ciekawe nagrody.

Pod koniec uroczystości Dyrektor Krajewski przypomniał zebranym o bezpieczeństwie podczas wakacji, życzył udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie rozeszli się do klas po odbiór świadectw i już mogli witać wakacje …

W tym samy czasie, rok szkolny żegnali też najmłodsi uczniowie klas I przy ul. Konwaliowej.

Licznie przybyli Rodzice mogli podziwiać występy swych latorośli. Każda z czterech klas pierwszych przygotowała piękne pożegnanie pod okiem swej Wychowawczyni. Pierwszoklasiści z dumą odbierali pierwsze świadectwa w życiu.

O godzinie 9.30 w auli zebrali się z kolei trzecioklasiści, żegnający w tym dniu szkołę, do której uczęszczali przez trzy lata.

Kolejny już raz tego dnia Pan Dyrektor Krajewski powitał serdecznie wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców, absolwentów, a także gości na czele z wójtem Gminy Panem Grzegorzem Wojterą. Wśród gości znaleźli się także m.in.: Przewodnicząca KKFiT pani Grażyna Głowacka, Przewodniczący ZOSL Michał Dziedzic oraz dyrektor GOS Katarzyna Kustoń.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, Dyrektor – wzruszając się – żegnał trzecioklasistów. Wspomniał o ich wysiłku, który włożyli w swoją trzyletnią edukację w gimnazjum, o czym poświadczyło aż 17 tytułów laureatów w konkursach kuratoryjnych; podziękował Rodzicom, a także nauczycielom – szczególnie wychowawcom klas trzecich, a świeżo upieczonym absolwentom życzył, aby zawsze, na każdym etapie życia, zachowywali się tak jak trzeba, należycie.

Następnie każdy uczeń osobiście z rąk Dyrektora odebrał świadectwo ukończenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Po wręczeniu świadectw przyszedł czas na podziękowania Rodzicom. Piękne kwiaty otrzymali ci, których dzieci kończyły szkołę z wyróżnieniem, a także ci, którzy wyjątkowo angażowali się w sprawy szkolne i klasowe. Dodać należy, ze trwało to dość długo, gdyż takich rodziców było wielu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Dyrektora laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkół Gimnazjalnych. Nagrody otrzymali:

 • GABRIELA ANGLART - Wojewódzki Konkurs Chemiczny;
 • BARTŁOMIEJ DYMACZEWSKI - Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Wojewódzki Konkurs Fizyczny oraz Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego;
 • TOMASZ GARSTKA - Wojewódzki Konkurs Chemiczny i Wojewódzki Konkurs Fizyczny;
 • ANTONI KAŁUŻA - Wojewódzki Konkurs Historyczny i Wojewódzki Konkurs Geograficzny;
 • MARCELINA FRANCUZ - Wojewódzki Konkurs Historyczny;
 • BARTOSZ CZECH - Wojewódzki Konkurs Historyczny;
 • MARCIN GRYGLIK - Wojewódzki Konkurs Historyczny;
 • JAN NADSTAZIK - Wojewódzki Konkurs Fizyczny;
 • BARTOSZ PRECH - Wojewódzki Konkurs Fizyczny i Wojewódzki Konkurs Matematyczny;
 • MICHAŁ KAŁMUCKI - Wojewódzki Konkurs Fizyczny;
 • IZABELA LISIECKA - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego;
 • JULIA ZIÓŁKOWSKA - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.

Koniec roku szkolnego to szczególny czas nagradzania wszystkich zasłużonych, dlatego po laureatach kolejne Nagrody Dyrektora otrzymało jeszcze wielu uczniów. Nagrodę za pierwsze miejsce wśród klas starszych w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie otrzymała BLANKA IDZIKOWSKA. Nagrody za sukcesy w konkursie informatycznym AVATAREK odebrali uczniowie klasy IIIe i IIIc:

 • KACPER KRYŁOWICZ 
 • PATRYK JANIAK 
 • KACPER ROSZCZAK 

Jako wyjątkowa przewodnicząca SU nagrodzona została przez Dyrektora ANNA JASIŃSKA. Natomiast ALEKSANDRA CEGŁOWSKA i MAŁGORZATA MISIAK zostały docenione, jako te, które świetnie prowadziły sklepik szkolny, zaś SZYMON SUROWY odebrał nagrodę za obsługę techniczną uroczystości i imprez szkolnych.

Nagroda wręczana jako ostatnia była najważniejsza. W pełnym napięcia oczekiwaniu usłyszeliśmy, kto zostaje najlepszym absolwentem i otrzymuje w związku z tym MEDAL DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA. Tą osobą okazała się GABRIELA ANGLART.

Następnie głos zabrał Wójt gminy, który nie przyszedł do szkoły z pustymi rękami, tylko przyniósł Nagrody Wójta, które mają oprócz symbolicznego uznania także wymiar finansowy.

Po złożeniu gratulacji NAGRODY WÓJTA otrzymali uczniowie wybitni, a byli to:

 • GABRIELA ANGLART
 • ZUZANNA HADZIK
 • POLA KOSACZ
 • BARTŁOMIEJ DYMACZEWSKI
 • JAN NADSTAZIK

Nagroda zwana „samorządową”, ufundowana za pracę społeczną, którą wręczyła Pani Grażyna Głowacka, powędrowała w ręce ANNY JASIŃSKIEJ.

Zaś Pan Michał Dziedzic wręczył MAŁGOSI MISIAK nagrodę za działalność samorządową oraz wzorową postawę obywatelską.

Pani Anna Małłek wręczyła certyfikaty EUROPASS wydawane w programie ERASMUS+. Jak tłumaczyła zebranym – taki certyfikat może stać się świetną przepustką do studiów zagranicznych. Obdarowani zostali:

 • GABRIELA ANGLART
 • ALEKSANDRA CEGŁOWSKA
 • MAŁGORZATA MISIAK
 • MARCELINA FRANCUZ
 • ZUZANNA HADZIK
 • KAROLINA OLEJNICZAK
 • IZABELA LISIECKA
 • ZUZANNA KRZYŻAŃSKA
 • ANTONI KAŁUŻA

Jako kolejny głos zabrał ponownie Dyrektor szkoły, który wręczył nagrodę za napisanie najlepszej pracy w ramach Projektu Auschwitz, w związku z którym trzecioklasiści zwiedzali obóz Auschwitz-Birkenau. Nagrodę odebrała GABRIELA ANGLART. Nagrodą była wyjątkowa książka – autorstwa samego Władysława Bartoszewskiego pt. „Mój Auschwitz” – z własnoręcznym autografem autora.

Następnie pan Majchrzak wyróżnił członków SU, których praca na rzecz szkoły była wyjątkowa. Należeli do nich: ADRIANNA SZCZODRZYŃSKA, MATRA PRZYBYŁ oraz ANNA JASIŃSKA. Podziękowania zostały kolejny już raz tego dnia złożone także na ręce Pani Ewy Trydeńskiej – opiekunki SU.

Samorząd Uczniowski wręczył ZŁOTE JAŚKI – szczególne nagrody, gdyż wybierane w drodze głosowania przez uczniów.

Najlepszym Nauczycielem został Pan MAREK OGÓRKIEWICZ, Najlepszym Uczniem KACPER ROSZCZAK, a Najlepszym Pracownikiem Szkoły Pan ADAM ŚRON.

Po wręczeniu licznych nagród i wygłoszeniu wszystkich podziękowań, nastąpiła krótka część artystyczna, w której uczniowie klas II pożegnali swych kolegów. Kilka słów skierowanych do starszych kolegów wygłosiła Marta Heldt. Podziękowanie zaś w imieniu absolwentów popłynęły z ust Ani Jasińskiej. Martyna Gwiazda – po raz ostatni w murach tej szkoły – zagrała wzruszająco na pianinie. Uroczystość uświetniły także Patrycja Witoń – grą na skrzypcach oraz Julia Szczepaniak – pięknym śpiewem.

Absolwenci na koniec złożyli uroczyste ślubowanie.

Kiedy odśpiewano hymn szkoły i odprowadzono sztandar – do absolwentów dotarł fakt, że to już jest koniec, nastąpiły zatem pożegnania, popłynęły ciepłe słowa, a łzy polały się rzęsiście. Jednak każdy koniec jest tylko początkiem czegoś nowego. Niech to nowe dla wszystkich będzie piękną niespodzianką.

 

Szczęśliwa młodość!... nawet smutki
Zaprawne ma rozkoszą.
Dzień szczęścia długi... żalu - krótki;
Łzy ulgę jej przynoszą.

Szczęśliwa młodość!... swe boleści
W słowiczym odda śpiewie
I echem własnych skarg się pieści,
I o swym szczęściu nie wie!

( Szczęśliwa młodość, Adam Asnyk)