04 styczeń

piątek, 04 stycznia 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami

 1. W poniedziałek 7 stycznia br. odbędą się w budynku przy  ul. Konwaliowej:

  - 17.00-17.30 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas I i II,

  - 17.30-19.00 - konsultacje indywidualne.

 2. We wtorek 8 stycznia br. odbędą się w budynku przy ul. Poziomkowej:

  - 16.30-17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas VII w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie - stołówka szkolna.

  - 17.00-17.30 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas VII, VIII i III,

  - 17.30-18.30 - konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów wszystkich klas,

  - 18.30 - spotkanie rodziców uczniów klas VIII i III z doradcą zawodowym - temat: jak pomóc dziecku zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową? - aula,

  - 18.30-19.00 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas IV i V.

  - 19.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas IV i V a, b, c w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie - stołówka szkolna.