06 wrzesień

piątek, 06 września 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z Rodzicami

We wtorek 10 września br. odbędą się:

  • 16.30 - 17.00 w budynku przy ul. Konwaliowej spotkania rodziców uczniów klas I z pedagogiem szkolnym,

  • 17.00 - 17.45 w budynku przy ul. Konwaliowej spotkania klasowe rodziców uczniów klas I, II i III.

  • 17.00 - 17.15- spotkanie z rodzicami uczniów klas V i VIII w sprawie realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (aula),

  • 17.15 - 17.55 - spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas VIII: Jak pomóc dziecku zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową? (aula),

  • 18.00 - 18.45 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas IV - VIII,

  • 18.45 - 19.15 - konsultacje indywidualne dla rodziców wszystkich klas (wymagania edukacyjne, zasady oceniania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i tryb ubiegania się o ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana),

  • 19.15 - spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas IV i VII (aula),

  • 19.15 - zebranie Rady Rodziców (Sala Patrona nad pokojem nauczycielskim).