08 wrzesień

piątek, 08 września 2017 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami


We wtorek 12 września br. odbędą się: 

  • 16:30 - spotkanie rodziców uczniów klas IV z dyrektorem (sala multimedialna),

  • 17:00-18:15 - spotkania klasowe rodziców,

  • 18:15-18:55 - konsultacje indywidualne (wymagania edukacyjne, zasady oceniania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i tryb ubiegania się o ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana),

  • 18:30 - spotkanie Rady Rodziców (sala konferencyjna nad pokojem nauczycielskim),

  • 19:00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II w sprawie realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (sala multimedialna).

UWAGA:
Spotkania klasowe rodziców uczniów klas I rozpoczną się w budynku przy ul. Konwaliowej o godz. 17.00. Rodzice wybrani do Rady Rodziców proszeni są o przybycie na zebranie Rady Rodziców do siedziby szkoły przy ul. Poziomkowej. Informacja o zebraniu znajduje się powyżej.