17 styczeń

piątek, 17 stycznia 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z Rodzicami

We wtorek 21 stycznia br. odbędą się:

  • 16.30 - 17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas IV i VII w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie - stołówka szkolna w siedzibie szkoły (ul. Poziomkowa),

  • 17.00 - 17.30 - spotkania klasowe rodziców uczniów wszystkich klas,

  • 17.30 - 19.00 - konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów wszystkich klas,

  • 19.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas VI w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie - stołówka szkolna w siedzibie szkoły (ul. Poziomkowa).