22 styczeń

niedziela, 22 stycznia 2017 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami


We wtorek 24 stycznia br. odbędą się:

  • 16.15 - 17.00 - spotkanie rodziców uczniów klas III  z doradcą zawodowym. Temat:  Jak wesprzeć dziecko w wyborze edukacyjno-zawodowym?

  • 16.30 - 17.00 -  spotkanie rodziców uczniów klas I w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (w stołówce),

  • 17.00 - 17.30 - spotkania klasowe,

  • 17.30 - 19.00 - konsultacje indywidualne,

  • 19.00 - 19.30 - spotkanie rodziców uczniów klas III w sprawie organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (w stołówce).