04 wrzesień

piątek, 04 września 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami

1. We wtorek 8 września br. odbędą się:

- 16.00-16.20 w stołówce przy ul. Poziomkowej spotkanie rodziców uczniów klas V i VIII z p. M. Antas w sprawie kontynuacji zajęć z wdż, , (zajęcia realizowane będą według zasad obowiązujących w minionym roku szkolnym),

- 16.30-16.50 w stołówce przy ul. Poziomkowej spotkanie rodziców uczniów klas VI z p. M. Antas w sprawie kontynuacji zajęć z wdż, (zajęcia realizowane będą według zasad obowiązujących w minionym roku szkolnym),

- 17.00-17.45 w budynku przy ul. Konwaliowej spotkania klasowe rodziców uczniów klas I, II i III c, d,

- 17.00-17.45 w budynku przy ul. Poziomkowej spotkania klasowe rodziców uczniów klas III a, b, e i klas IV,

- 18.00-18.45 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas V i VI,

- 19.00-19.45 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas VII i VIII,

2. Zebrania odbędą się w salach lekcyjnych przypisanych poszczególnym klasom.

3. W trakcie zebrań wychowawcy klas przekażą rodzicom wymagania edukacyjne, zasady oceniania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i tryb ubiegania się o ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, a także poinformują w jaki sposób pozostali nauczyciele zapoznają Państwa z powyższą problematyką.

4. We wtorek w holu budynku przy ul. Konwaliowej i auli budynku przy ul. Poziomkowej od godz. 15.30 wystawiony zostanie obowiązujący w naszej szkole asortyment jednolitego stroju szkolnego (mundurków).

Prosimy rodziców uczniów wszystkich klas o zapoznanie się z ofertą i wybranie potrzebnego zestawu w odpowiednich rozmiarach, koniecznie przed zebraniami klasowymi, żeby na tych zebraniach złożyć zamówienie na przygotowanych formularzach (jeden formularz dla każdej klasy).

Po przygotowaniu przez firmę dostarczającą mundurki wybranego przez Państwa zestawu, będą one rozprowadzane w wyznaczonym czasie w obu budynkach szkoły w przygotowanych, zafoliowanych pakietach. Przy odbiorze należy też dokonać zapłaty.