06 wrzesień

czwartek, 06 września 2018 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami


  1. W poniedziałek 10 września br. w godz. 1700-1800 odbędą się w budynku przy ul. Konwaliowej spotkania klasowe rodziców uczniów klas I i II.
  1. We wtorek 11 września br. odbędą się:
  • 1630 - spotkanie rodziców uczniów klas IV z dyrektorem (aula),

  • 1630- spotkanie z rodzicami uczniów klas V (tylko d, e, f, g) w sprawie realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” (sala 044 -przyziemie),

  • 1700-1745 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas IV i V,

  • 1715 - spotkanie rodziców uczniów klas VII z dyrektorem (aula),

  • 1745-1815 - konsultacje indywidualne dla rodziców wszystkich klas (wymagania edukacyjne, zasady oceniania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i tryb ubiegania się o ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana),

  • 1815-1900- spotkania klasowe rodziców uczniów klas VII, VIII i III.