Godziny pracy pedagogów, psychologów i doradców zawodowych

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Renata Radziejewska
Psycholog
10:00 – 15:15
ul. Poziomkowa

Renata Radziejewska
Psycholog
8:00 – 12:15
ul. Poziomkowa

Renata Radziejewska
Psycholog
10:00 – 15:15
ul. Poziomkowa

Renata Radziejewska
Psycholog
10:00 – 15:15
ul. Poziomkowa

Renata Radziejewska
Psycholog
8:00 – 9:50
ul. Poziomkowa

Izabela Pietras-Olszewska
Pedagog
9:15 – 13:30
ul. Poziomkowa

Izabela Pietras-Olszewska
Pedagog
9:15 – 13:30
ul. Poziomkowa

Izabela Pietras-Olszewska
Pedagog
9:15 – 13:30
ul. Poziomkowa

Izabela Pietras-Olszewska
Pedagog
9:15 – 13:30
ul. Poziomkowa

Izabela Pietras-Olszewska
Pedagog
7:00 – 12:30
ul. Poziomkowa

Ilona Ludwiczak
Psycholog
11:30 – 13:30
ul. Konwaliowa

Ilona Ludwiczak
Psycholog
11:30 – 13:30
ul. Konwaliowa

Ilona Ludwiczak
Psycholog
11:30 – 13:30
ul. Konwaliowa

Ilona Ludwiczak
Psycholog
11:30 – 13:30
ul. Konwaliowa

Ilona Ludwiczak
Psycholog
8:00 – 10:00
ul. Konwaliowa
10:30 – 11:30
ul. Poziomkowa

Hanna Cichowska
Psycholog
7:00 – 11:15
ul. Poziomkowa
11:30 – 15:15
ul. Konwaliowa

 Hanna Cichowska
Psycholog
10:30 – 12:15
ul. Poziomkowa
12:30 – 15:30
ul. Konwaliowa

Hanna Cichowska
Psycholog
9:00 – 14:00
ul. Poziomkowa

Hanna Cichowska
Psycholog
Świetlica
8:00 – 9:40
ul. Poziomkowa

9:40 – 10:45

Świetlica
11:30 – 13:30
ul. Poziomkowa

 

Ewelina Szczechowiak
Doradca zawodowy
10:45 – 15:45
ul. Poziomkowa

Ewelina Szczechowiak
Doradca zawodowy
9:50 – 15:50
ul. Poziomkowa

 

 

 

Marlena Pinkowska
Pedagog
11:00 – 16:00
ul. Poziomkowa

Marlena Pinkowska
Pedagog
10:30 – 13:30
Świetlica
13:30 – 17:00
ul. Poziomkowa

Marlena Pinkowska
Pedagog
8:00 – 13:00
ul. Poziomkowa
13:00 – 14:00
ul. Konwaliowa

Marlena Pinkowska
Pedagog
10:00 – 13:30
Świetlica
13:30 – 17:00
ul. Poziomkowa

Marlena Pinkowska
Pedagog
9:00 – 13:30
ul. Poziomkowa


 

Informacje dla ucznia:

 

Rozwijanie wiedzy o sobie:

Moja psychika - pobierz

Mój stan zdrowia - pobierz

Testy predyspozycji zawodowych - pobierz

 

Wiedzy o szkołach:

System szkolnictwa w Polsce- pobierz

Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym - pobierz

Informatory do szkół ponadgimnazjalnych:

Szkoły ponadpodstawowe: pobierz

Szkoły ponadgimnazjalne: pobierz

Klasy terapeutyczne: pobierz

Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2019: pobierz

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe - powiat poznański: pobierz

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w elektronicznym naborze: pobierz

Szkoły dla osób z niepełnosprawnością - pobierz

Mapa poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - pobierz


Wiedzy o zawodach:

Informator o zawodach 1 - pobierz

Informator o zawodach 2 - pobierz

Stowarzyszenie i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz

Wyszukiwarka studiów/profile ponadgimnazjalne - pobierz

Wyszukiwarka studiów - pobierz

Wyszukiwarka zawodów - pobierz

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych:

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2019/2020 - pobierz

Informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opracowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania - pobierz

Informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych opracowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania - pobierz

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2019/2020 - pobierz

MEN - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - pobierz

Sposób przeliczania na punkty wyników zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - pobierz

Dla uczniów szkół podstawowych - pobierz

Dla uczniów oddziałów gimnazjalnych - pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych - pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych - pobierz

 


Profilaktyka uzależnień

Materiały dotyczące profilaktyki uzależnień od środków odurzających i psychotropowych - pobierz

Akty i procedury prawne stosowane wobec zagrożonych dzieci i młodzieży - pobierz