Renata Radziejewska - Psycholog - Godziny pracy

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11:30 - 15:15

7:40 - 12:00

10:30 - 15:15

11:30 - 15:15

10:30 - 15:15

 Program pracy psychologa szkolnego


 

Izabela Pietras-Olszewska - Pedagog / Doradca zawodowy - Godziny pracy

gabinet - II piętro (zielona galeria)

 

PONIEDZIAŁEK
07:00-13:30

WTOREK
07:00-13:30

ŚRODA
09:45-14:30

CZWARTEK
07:00-13:00

PIĄTEK
07:00-13:00

 

Lekcja 0
indywidualne doradztwo zawodowe

 

DYŻUR po 1 lekcji
przyziemie

 

Lekcja 2
zajęcia poza op.

Lekcja 3
zajęcia op.

 

DYŻUR po 3 lekcji
przyziemie

 

DYŻUR po 5 lekcji
stołówka

 

Lekcja 6
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (4 kl.)

 

DYŻUR po 6 lekcji
przyziemie

 

 

Lekcja 0
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (7kl.)

 

Lekcja 3
zajęcia poza op.

 

Lekcja 4
zajęcia poza op.

 

DYŻUR po 5 lekcji
stołówka

 

Lekcja 6
zajęcia kompetencje społeczne (4 kl.)

 

 

 

 

 

 

DYŻUR po 5 lekcji
stołówka

 

Lekcja 0
dyżur dla rodziców

 

DYŻUR po 1 lekcji
parter

 

Lekcja 4
zajęcia op.


 

 

Lekcja 0
indywidualne doradztwo zawodowe

 

DYŻUR po 4 lekcji
piętro A

 

Lekcja 5
zajęcia poza op.

 

DYŻUR po 5 lekcji
stołówka

 

Informacje dla ucznia:

 

Rozwijanie wiedzy o sobie:

Moja psychika - pobierz

Mój stan zdrowia - pobierz

Testy predyspozycji zawodowych - pobierz

 

Wiedzy o szkołach:

System szkolnictwa w Polsce- pobierz

Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym - pobierz

Informatory do szkół ponadgimnazjalnych:

Licea ogólnokształcące - pobierz

Technika - pobierz

Zasadnicze szkoły zawodowe - pobierz

Licea ogólnokształcące dla dorosłych - pobierz

Gimnazja dla dorosłych - pobierz

Szkoły dla niepełnosprawnych - pobierz

 

Wiedzy o zawodach:

Informator o zawodach 1 - pobierz

Informator o zawodach 2 - pobierz

Stowarzyszenie i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych:

Rekrutacja 2016/2017 - pobierz

Terminarz rekrutacji - pobierz

Zasady przeliczania punktów 2016/2017 - pobierz

Wykaz konkursów uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego - pobierz

Wykaz konkursów uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego - pobierz

Drzwi otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych - pobierz

 


Profilaktyka uzależnień

Materiały dotyczące profilaktyki uzależnień od środków odurzających i psychotropowych - pobierz

Akty i procedury prawne stosowane wobec zagrożonych dzieci i młodzieży - pobierz