Rok szkolny 2018/2019

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski Język niemiecki 
SP 2 71,32 56,03 79,76 97,00 *
Gmina 70,11 53,39 73,64 91,00
Powiat 64,09 48,07 64,96 42,17
Województwo wielkopolskie 61,04 43,07 56,28 37,37

Do egzaminu przystąpiło 89. uczniów.

* Język niemiecki zdawał 1 uczeń.