Rok szkolny 2018/2019

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - oddziały gimnazjalne:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przedmioty przyrodnicze   Matematyka J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz. 
Gimnazjum 69,46 71,42 63,98 59,03 90,14 80,57
Gmina 69,15 70,67 63,24 56,57 88,24 77,55
Powiat 62,11 64,17 52,33 45,34 73,87 58,26
Woj. wielkopolskie 58,03 61,23 49,00 41,33 66,36 51,06

Do egzaminu przystąpiło 170. uczniów.

Z części egzaminu zwolnionych zostało 6 uczniów – uzyskali 7 tytułów laureatów konkursów przedmiotowych.


Rok szkolny 2017/2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - oddziały gimnazjalne:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz. 
Gimnazjum 70,67 75,78 65,66 58,99 86,71 75,81
Gmina 68,38 74,37 63,51 56,67 83,53 70,92
Powiat 61,98 69,91 58,41 53,35 72,94 55,18
Woj. wielkopolskie 58,05 65,87 55,06 50,48 66,47 50,43

Do egzaminu przystąpiło 135. uczniów.

Z części egzaminu zwolnionych zostało 14 uczniów – uzyskali 17 tytułów laureatów konkursów przedmiotowych.


 Rok szkolny 2016/2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst.  Jęz. hiszp. - podst.
Gimnazjum 71,82 81,00 66,70 63,88 87,68 72,07 77,20 100,00
Gmina 69,87 78,27 63,22 59,12 83,37 66,49 67,50 100,00
Powiat 61,55 70,15 54,57 48,40 71,43 51,88 57,56 92,50
Woj. wielkopolskie 57,91 66,69 51,64 45,59 65,31 47,60 52,67 55,97

Do egzaminu przystąpiło 164. uczniów.

Z części egzaminu zwolnionych zostało 9. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

 

 Rok szkolny 2015/2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015/2016
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst. 
Gimnazjum  67,25 77,56 65,32 63,92 82,60 68,57 65,00
Gmina 65,58 75,64 63,68 60,73 79,26 63,26 74,80
Powiat 58,41 68,39 53,11 51,06 67,43 47,51 61,53
Woj. wielkopolskie  55,24 65,73 50,17 47,82 61,95 43,68 54,46

Do egzaminu przystąpiło 141. uczniów (jęz. niemiecki zdawało 3)

Z części egzaminu zwolnionych zostało 13. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych; zdobyto 17 dyplomów.


 

Rok szkolny 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst. 
Gimnazjum 73,40 70,30 63,82 60,06 89,05 76,51 65,33
Gmina 72,39 69 61,93 57,40 85,40 71,67 65,33
Powiat 65,68 60,93 51,77 49,75 70,55 51,39 59,86
Woj. wielkopolskie 62,65 58,98 49,19 46,98 64,95 46,78 54,63

Do egzaminu przystąpiło 147. uczniów (jęz. niemiecki zdawało 3.)

Z części egzaminu zwolnionych zostało 10. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2013/2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst.  Jęz. niem. - rozsz.
Gimnazjum   68,9 76    69,43   66,38 89    72,27 100  88
Gmina   66,22 74,9  66,37  61,34  85,36    66,58 64  88
Powiat 60,45 68,33    53,30   49,17   70,61   47,21   54,46 37,56
Poznań 63,14 70,46 56,72 54,77 76,44 56,82 58,12 52,29
Woj. wielkopolskie 58,11  65,43  51,18  46,79    65,3 45,2    52,59 35,45
Kraj 59 68 52 47 67 46 54 39

Do egzaminu przystąpiło 134. uczniów.

Z części egzaminu zwolnionych zostało 13. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2012/2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012/2013
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst.  Jęz. niem. - rozsz. Jęz. hiszp. - podst.
Gimnazjum 67,14   76,10 72,68    64,50   83,94   72,70   85,75 55,75 88
Gmina 65,45   73,12 70,46  59,60  80,13  66,90  67  55,75 88
Powiat   58,46  62,59 59,69  48,85  65,97  45,74    55,32 32,67 54,50
Poznań 61,81 65,15 63,07 54,29 72,65 55,44 59,66 49,43 75
Woj. wielkopolskie   56,49  59,92   58,13   47,43 61,78  44,53  57,17  36,95 83,40
Kraj 58 62 59 48 63 45 58 40 87,44

Egzamin z historii - wos, jęz.pol, przedm. przyrod. i matematyki zdawało 145 uczniów.
Egzamin z jęz. ang - poziom podst. zdawało 140 uczniów.
Egzamin z jęz. ang - poziom rozsz. zdawało 122 uczniów.
Egzamin z jęz. niem - poziom podst. zdawało 4 uczniów.
Egzamin z jęz. niem - poziom rozsz. zdawało 4 uczniów.
Egzamin z jęz. hiszp. - poziom podst. zdawał 1 uczeń

Z części egzaminu zwolnionych zostało 15. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2011/2012

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011/2012
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Hist.-Wos  Jęz. polski Przyr.   Matem. J.ang.- podst.  J.ang.-rozsz.  Jęz. niem. - podst. 
Gimnazjum   74,17 77,67 61,97  61,42  84,99 71,12  44* 
Gmina   72,03  75,43 60,07  58,16 80,25    64,75 44 
Powiat   61,77   64,38   50,08 47,42 65,49 47,23    54,10
Poznań 65,60 68,17 54,03 53,64 71,92 55,92 63,37
Woj. wielkopolskie 59,89    62,97   48,98 46,25 62,10   45,52   55,88
Okręg 59,48 63,10 48,89 45,91 62,13 45,93 56,32

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 144 uczniów.
* Jez. niem. zdawało 2 uczniów.

 Z części egzaminu zwolnionych zostało 7. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2010/2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010/2011
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.human Cz. mat.-przyr. Jęz. ang. Jęz. niem.
Gimnazjum 29,29 30,44 38,26 33,87
Okręg 23,76 23,01 28,12 27,48
Woj. wielkopolskie 23,69 23,38 28,08 27,62
Poznań 26,19 26,82 32,61 30,86
Powiat 24,38 24,01  28,99 28,79
Gmina 28,62 28,64  35,71 27,74

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 125 uczniów. 

Z części egzaminu zwolnionych zostało 8. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2009/2010

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009/2010
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Razem
Gimnazjum  34,85 28,83 63,68
Poznań 31,73 26,38 58,11
Woj. wielkopolskie 29,11 23,35 52,46

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 115 uczniów.

Z części egzaminu zwolniony został 1. uczeń - laureat konkursu przedmiotowego.


 

Rok szkolny 2008/2009

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008/2009
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Jęz. ang. Jęz. niem. Razem*
Gimnazjum 36,41 33,81 36,92 39,70 70,22
Poznań 33,61 28,84 - - 62,45 
Woj. wielkopolskie 31,04 25,65  30,55  32,90 56,70

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 113 uczniów.

Z części egzaminu zwolniony został 1. uczeń - laureat konkursu przedmiotowego.

* Suma punktów za cz. hum. i mat.-przyr. - brana pod uwagę przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku centralna Komisja Egzaminacyjna nie udostępnia danych pozwalających na bardziej szczegółową statystykę.


 

Rok szkolny 2007/2008

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2007/2008
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 34,2 35,9 70,1
Gmina 33,1 32,3 65,4
Powiat  30,8 27,1 57,9
Poznań 33,5 29,7 63,2
Woj. wielkopolskie 30,2 26,6 56,9
Kraj 30,8 27,1 57,9

Gmina Suchy Las zajęła:
w powiecie - 1 miejsce
w województwie - 3 miejsce
w kraju - 28 miejsce (na 2489 gmin)

W Gminie Suchy Las do egzaminu przystąpiło 173 gimnazjalistów, w tym 111
w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Z części egzaminu zwolnionych zostało 2. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2006/2007

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006/2007
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 38,72 32,37 71,09
Woj. wielkopolskie 30,88 24,75 55,64
Okręg 30,89 24,57 55,46

Z części egzaminu zwolniony został 1. uczeń - laureat konkursu przedmiotowego.


 

Rok szkolny 2005/2006

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005/2006
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 35,87 29,31 65,18
Woj. wielkopolskie 31,3 23,2 54,5
Okręg 31,2 23,4 54,6

Z części egzaminu zwolnionych zostało 2. uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych.


 

Rok szkolny 2004/2005

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2004/2005
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 36,40 28,56 64,96
Woj. wielkopolskie 33,15 23,85 56,9
Okręg 32,8 23,5 56,3

Z części egzaminu zwolniony został 1. uczeń - laureat konkursu przedmiotowego.


 

Rok szkolny 2003/2004

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2003/2004
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 29,5 30,7 60,2
Gmina 27,6 26,9 54,5
Powiat 26,7 24,4 51,1
Woj. wielkopolskie 26,6 24,4 51
Okręg 26,4 23,9 50,3

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 76 uczniów.


 

Rok szkolny 2002/2003

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002/2003
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

  Cz.humanistyczna Cz. matematyczno-przyrodnicza Ogółem
Gimnazjum 34,9 31,8 66,7
Gmina 34,6 29,2 63,8
Powiat 31,9 24,7 56,6
Woj. wielkopolskie 31,7 24,7 56,4
Okręg 31,5 24,2 55,7

 W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do egzaminu przystąpiło 77 uczniów.