03 listopad

wtorek, 03 listopada 2015 AF Aktualności szkoły

"Dać duszę Europie"


W dniach od 3 do 7 listopada grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie wraz z uczniami Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu oraz uczniami Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu realizowała kolejny etap projektu Międzynarodowego Stowarzyszenia socioMovens, którego tematem przewodnim była: ”Bieda, bezdomność i kontrasty społeczne”.
Stowarzyszenie socioMovens z siedzibą w Dortmundzie jest społecznością, którą tworzą młodzi ludzie w Europie. Dzięki uczestnictwu w projektach w różnych regionach kontynentu, przyglądają się oni współczesnym problemom społecznym, takim jak ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia od używek, niepełnosprawność, podziały społeczne. Uczestnicy pogłębiają swoją wrażliwość, ucząc się solidarności, otwartości i możliwości zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka. „Dać duszę Europie” to wezwanie, którym mają kierować się młodzi ludzie, niosąc pomoc. Prospołeczne działania socioMovens przyczyniają się więc do integracji Europy, uwrażliwiając młodzież.
W trakcie projektu realizowanego w Poznaniu uczniowie poznawali miejsca, w których rozwiązywane są problemy społeczne. Odwiedzili Barkę, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Ośrodek dla Bezdomnych, Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej, trzy jadłodajnie prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Urszulanek i Elżbietanek. Młodzi ludzie mieli okazję spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy pomocy potrzebują i tymi, którzy jej udzielają oraz włączyć się w prace w jadłodajniach, przygotować plakaty promujące świąteczne zbiórki Caritas. Gośćmi projektu byli przedstawiciele Stowarzyszenia socioMovens z Niemiec z przewodniczącym dr. Stefanem Klugem na czele.
- Celem naszego projektu jest uwrażliwienie społeczne. Katolicka nauka społeczna kieruje się trzema zasadami: widzieć, oceniać, działać. Najpierw trzeba więc zobaczyć - stąd nasze wizyty w różnych miejscach, żeby ocenić i na przyszłość widzieć kolejne problemy społeczne i później działać. Dziś młodzież może pomagać, angażując się w wolontariat. W przyszłości będzie umiała dostrzegać takie problemy, podejmować je i rozwiązywać dzięki własnemu zaangażowaniu -mówi ks. Grzegorz Konieczny, który jest jednym z koordynatorów projektów socioMovens w Polsce. Uczniowie bardzo cenią sobie udział w tego typu działaniach i chętnie w nich uczestniczą.
-Projekt był bardzo ciekawy, pouczający życiowo i uwrażliwiający młode pokolenie. Gdyby nadarzyła się okazja, że mogłabym na niego pojechać jeszcze raz, zrobiłabym to bez wahania - podsumowuje uczestniczka projektu, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, Józefina Leśnik.
Uczestnicy projektów z całej Europy (ok. 100 osób) w tym uczniowie sucholeskiego gimnazjum spotkali się minionego lata na obozie w Gut Neuhof niedaleko Berlina, gdzie wspólnie odwiedzali instytucje udzielające pomocy i rozwiązujące problemy społeczne
w Niemczech oraz dzielili się doświadczeniami z realizacji projektów w swoich krajach. Młodzież na zakończenie obozu wystąpiła wspólne na deskach teatru Admiralspalast w Berlinie w musicalu „Streetlight”, który przygotowała wraz z międzynarodową grupą Genrosso.
W trakcie projektów młodzież poznaje instytucje samorządowe, świeckie i kościelne, których celem jest rozpoznawanie problemów społecznych i rozwiązywanie ich, wspieranie osób borykających się na co dzień z uzależnieniem, bezdomnością, ubóstwem. Uczniowie uczą się dostrzegać potrzeby innych ludzi i poznają możliwości niesienia pomocy. Zaangażowanie młodzieży podczas realizacji projektów nie pozostawia żadnej wątpliwości co do słuszności i potrzeby ich przeprowadzania. Młodzi ludzie obserwują świat, w którym żyją i chcą nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Z pewnością zatem pojawią się kolejne inicjatywy działań w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia socioMovens.