26 marzec

poniedziałek, 26 marca 2018 Dyrektor SP nr 2 Aktualności szkoły

Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Uprzejmie prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 26 marca do 4 kwietnia (wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj - Oświadczenie).

    • Dotyczy wyłącznie złożonych wniosków do klasy 1 (dla dzieci spoza obwodu SP2)

  2. Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy 4, 5 lub 7 w terminie do 29 czerwca.

    • dotyczy złożonych zgłoszeń i wniosków do klasy 4,5 i 7

  3. Dostarczenie 1 zdjęcia legitymacyjnego (opisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia) w terminie do 29 czerwca.

    • dotyczy wszystkich przyjętych uczniów do klas 1, 4, 5 i 7